Om Mediepuls

Mediepuls er markedsføringsføringskonferansen på Sørlandet, og skal bidra til at næringslivet og markedsførere på får ny innsikt om effektiv markedsføring, medie- og forbrukertrender.

Mediepuls 2012 har hovedfokus på digital markedsføring. Digitale og sosiale medier har radikalt endret måten vi tenker og kommuniserer på. Hvordan disponere markedsføringsmidlene optimalt i en individualisert og fragmentert mediehverdag?

På kvelden arrangeres Mediepuls Awards, som er kåringen av de beste kommunikasjonsløsningene på Sørlandet.

Mediepuls arrangeres av Mediehuset Fædrelandsvennen, Aptum Kommunikasjon, Fundament og Gevir kommunikasjon.

Komiteen

Komitéleder,  Frode Ugland, utviklingssjef – Mediehuset Fædrelandsvennen AS

Tulla Wahlstedt, daglig leder – Aptum kommunikasjon AS
Anniken Bjørnstad Schøtt, daglig leder – Gevir kommunikasjon AS
Kim Skarning Andersen, daglig leder – Fundament AS
Anita S. Dietrichson, markedsdirektør – Mediehuset Fædrelandsvennen AS
Christen Hermansen, produkt og forretningsutvikler – Mediehuset Fædrelandsvennen AS

Arrangører:

Fedrelandsvennen Gevir Kommunikasjon Aptum Kommunikasjon Fundament
Tekniske arrangører
Imperiet TeamWorks