Mediepuls Awards

Her er menyen for Mediepuls Awards.

OM MEDIEPULS AWARDS

Mediepuls Awards er en arena for å vise frem klok og kreativ kommunikasjon som er utviklet i vår landsdel i løpet av det siste året. Hensikten med prisutdelingen er å gi velfortjent heder og ære til annonsører som gjennom idé, strategi, utforming og medievalg har bidratt til nyskapning og fornyelse av kommunikasjonsfaget i landsdelen.

Samtidig håper vi at Mediepuls Awards kan inspirere og motivere både annonsører, byråer og enkeltutøvere til økt fokus på å:

 • utvikle kommunikasjonsløsninger som engasjerer og involverer målgruppen
 • nyttiggjøre seg av de muligheter den nye mediehverdagen gir
 • ivareta og styrke utøvelsen av kommunikasjonsfaget på Sørlandet

PRISKATEGORIER

Vi har valgt å juryere og premiere innsendte bidrag i noen få bransjekategorier. Det vil si at
innsendte bidrag skal meldes på den bransjekategorien som er mest dekkende. Et bidrag
kan kun sendes inn i én bransjekategori, men kan også sendes inn som bidrag til fagprisen
(åpen klasse).

Konsumentprisen

Produkter og tjenester som primært retter seg mot forbruker (B2C).

Bedriftsprisen

Produkter og tjenester som primært retter seg mot det profesjonelle markedet (B2B)

Kultur- og samfunnsprisen

Produkter, tjenester, kampanjer o.l. fra kulturinstitusjoner, offentlige myndigheter, religiøse,
politiske og frivillige organisasjoner.

Fagprisen

Åpen klasse, uavhengig av bransje, fagdisiplin og valg av media. Gis til kommunikasjonsløsninger
som særlig fremviser et godt håndverk.

Fædrelandsvennen Best

Spesialprisen Fædrelandsvennen Best tildeles fjorårets beste avisannonse. En egen fagjury plukker ut
kandidater til prisen blant annonser som stod på trykk i Fædrelandsvennen i tidsrommet
01.01.2011 – 31.12.2011.
Se for øvrig ”Premiering” for utfyllende informasjon.

KONKURRANSEREGLER

Overordnet

Alle innsendte bidrag må kvalifisere i én av de definerte bransjekategoriene, eller til fagprisen
(åpen klasse), og skal være utviklet og publisert for oppdragsgivers regning.
Arbeidene skal være publisert i betalte medier i Norge i tidsrommet 01.01.2011 – 31.12.2011.
Alle bidrag skal være utviklet av byråer / enkeltutøvere som har sitt virke i ett av Agderfylkene.
Dersom bidragene er produsert (foto, illustrasjon, radio, film, programmering, o.l.) av
eksterne samarbeidspartnere i inn- og utland skal det oppgis på påmeldingsskjemaet.

Innsendelse av bidrag til konkurransen skal være forhåndsgodkjent av oppdragsgiver.

Krav til originalitet

Innsendte arbeider, hvor grunnidéen tilsiktet, eller utilsiktet, er hentet fra andre nasjonale eller
internasjonale arbeider, kan ikke delta i konkurransen. Ved mistanke om plagiat, forbeholder
juryen seg retten til å fremskaffe dokumentasjon for å bekrefte/avkrefte mistanken. Juryens
flertall har rett og plikt til å diskvalifisere innsendte bidrag dersom mistanke om plagiat
bekreftes.

Krav til lovlighet

Innsendte bidrag som strider mot norsk lov, eller er dømt/stanset av relevante instanser, kan
ikke delta i konkurransen.

KRAV TIL INNSENDING

Overordnet

Annonsører, byråer og enkeltutøvere som ønsker å sende inn bidrag til konkurransen, plikter
å sette seg inn i konkurransereglene og er selv ansvarlig for at innsendte bidrag tilfredsstiller
kravene. Konkurranseregler og øvrig informasjon er tilgjengelig på www.mediepuls.no

Rutiner for innsending

Påmeldinge er ikke lenger mulig.

Det er satt følgende krav til innsendte formater:

Print
Arbeider skal sendes inn som PDF i produksjonskvalitet og i sitt opprinnelige format.
Film
Alle filmer skal sendes inn som H.264/MPEG-4 AVC.
Radio
Alle radioarbeider skal sendes inn i MP3-format.
Digitalt
Alle digitale bidrag skal sendes inn som én eller flere skjermdumper. Det skal i tillegg legges
ved en nettadresse/link slik at arbeidene kan juryeres interaktivt. Nettadresser og linker skal
være aktive fra og med innleveringsfristen og frem til og med prisutdelingen 22.03.2012.

Beskrivelse

For alle innsendte bidrag, uavhengig av kategori og format, skal eget påmeldingsskjema
fylles ut. Påmeldingsskjemaet skal inneholde:

 • Informasjon om innsender
 • Oppdragsgiver / kontaktperson hos oppdragsgiver
 • Casebeskrivelse (maks 200 ord)
 • Informasjon om byrå / utførende ressurs
 • Bruk av underleverandører (produksjon)
 • Beskrivelse av mediekanaler
 • Spesielle forutsetninger / rammebetingelser
 • Antall vedlegg
 • Bransjekategori / Fagpris

Betaling

Innsendelse av bidrag til Mediepuls Awards er vederlagsfritt. Det gjøres oppmerksom på at
annonsører, byråer og enkeltutøvere må dekke sine egne kostnader knyttet til innsendelse av
arbeider og deltakelse i konkurransen.

Bruksrett

Mediepuls Awards forbeholder seg retten til å benytte innsendte arbeider til
presentasjonsformål, både før, under og etter konkurransen.

Påmeldingsfrist

Frist for innsendelse av bidrag til juryering er fredag 9. mars 2012 kl. 16.00. Det er ikke lenger mulig å sende inn arbeid.

PREMIERING

Diplom

Det tildeles diplom til de arbeider som juryen nominerer blandt innsendte arbeider i hver bransjekategori.

Gull

Juryen vil tildele gull til det beste innsendte arbeidet i hver  bransjekategori.

Grand Prix

I Grand Prix konkurrerer alle innsendte arbeider som er premiert med gull, og som særskilt skiller seg ut, uavhengig av bransjekategori. Juryen forbeholder seg retten til å ikke tildele Grand Prix.

Fagprisen

Åpen klasse, uavhengig av bransje og valg av media. Gis til  kommunikasjonsløsninger som
særlig fremviser et godt håndverk (art direction, design, tekst eller produksjon), og hvor utførelsen av håndverket er med å fremheve idéen.

Fædrelandsvennen Best

Spesialprisen Fædrelandsvennen Best tildeles fjorårets beste avisannonse. Kriteriene er at annonsen har en bærende idé og et klart og tydelig budskap. I tillegg skal annonsen være bedre, nettopp fordi den har stått på trykk i avis. En egen fagjury plukker ut kandidater til prisen blant annonser som stod på trykk i Fædrelandsvennen i tidsrommet 01.01.2011 – 31.12.2011.

JURYEN

Juryeringen vil foregå i tidsrommet 09.03.2012 – 18.03.2012

Arrangører:

Fedrelandsvennen Gevir Kommunikasjon Aptum Kommunikasjon Fundament
Tekniske arrangører
Imperiet TeamWorks